Árképzés

Szolgáltatásaink árát a megbízás jellegéhez igazodva a Megbízóval egyeztetve több változatban készítjük el. Az általában alkalmazott árképzési módszerek:

  • Költségtérítéses, ahol a tényleges időráfordítást és egyéb költségeinket kívánjuk érvényesíteni óradíj, vagy mérnöknap formájában. Ezt azokban az esetekben alkalmazzuk, amikor a szerződéskötéskor még nem tervezhető a ráfordítások szükséglete.
  • Érdekeltségi alapon, abban az esetben tudunk szerződni, amikor tevékenységünknek köszönhetően a Megbízónknál megtakarítás vagy többlet jövedelem keletkezhet és az így realizált eredmény előre megállapodott %-a a megbízási díjunk. (Pl. Áregyeztetéseken elért megtakarítás, tervfelülvizsgálat során javasolt gazdaságos műszaki megoldás megtakarítása stb.
  • Megegyezéses szerinti ár mely az előző két módszer elemeinek alkalmazásával a szerződés teljesítése esetén egy előre meghatározott ár.

Előleget nem kérünk csak a szerződésben rögzített feltételek szerint elvégzett munkát számlázunk.