Garanciák

Munkavégzésünk során a hatályos jogszabályok betartásával teljesítjük szerződéses kötelezettségeinket. Megrendelőink igénye szerint a jogszabályok által előírt garanciális és szavatossági kötelezettségeinken túl az alábbi többlet biztosítékot tudjuk vállalni.

A megbízási díj egy összegben történő kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a vállalt kötelezettségeinknek teljes körűen eleget tettünk és ezt Megbízónk igazolja. Folyamatos megbízás esetén az elvégzendő feladatokat ütemezzük, az egyes ütemek teljesítése után nyújtunk csak be rész-számlát és a végszámla összege nem lehet kevesebb a megbízási díj 10 %-nál.

Az olyan megbízásoknál, ahol alkalmazható a jóteljesítési garancia Megrendelőnkkel egyeztetett feltételek szerint visszavonhatatlan bankgaranciával is biztosítjuk a szerződés szerű teljesítést.